SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

Napísali o nás

Odkazy na vybrané články o projekte SPAMIA v médiách.

Zbytočné maily mažeme šesť hodín ročne
hnonline.sk / TASR, 28. 1. 2012

Straty firiem, ktoré vznikajú mazaním spamov sa ročne šplhajú na viac ako 20 miliónov eur. Súčasťou každodennej mailovej komunikácie sú aj spamy, ktoré užívateľom zapĺňajú mailové schránky nevyžiadanou poštou. Zamestnávateľom s ňou vznikajú pomerne vysoké náklady súvisiace so stratou pracovného času a prevádzkovateľom sietí a poštových serverov straty s údržbou informačných systémov... celý článok

Drahý delete
Trend, 26.1.2012, str. 8

Mazaním nevyžiadanej elektronickej pošty strávia používatelia internetu takmer šesť hodín ročne. Pre slovenské firmy to predstavuje ročné náklady spolu vo výške viac ako dvadsať miliónov eur. Vyplýva to z informácií telekomunikačnej spoločnosti Slovanet, ktoré táto firma zverejnila v rámci jej výskumného projektu Spamia. Podľa prieskumu National Technology Readiness Survey SPAM Report ľudia strávia mazaním nevyžiadanej pošty priemerne 1,4 minúty denne.

Spam mažeme takmer 6 hodín ročne
medialne.sk, 23.1.2012

Spam, čiže nevyžiadaná elektronická pošta, nás obťažuje a zamestnávateľom i správcom serverov spôsobuje značné náklady. Len slovenské firmy stojí viac ako 20 mil. eur ročne. Internetová spoločnosť Slovanet vo svojom výskumnom projekte SPAMIA analyzuje algoritmy vyhľadávania spamov a snaží sa zvýšiť efektívnosť antispamových riešení, aby náklady firiem súvisiace so spamom boli čo najnižšie... celý článok

Nevyžiadaná pošta stojí slovenské firmy 20 miliónov eur ročne
PRAVDA / SITA, 23.1.2012

Mazaním nevyžiadanej pošty strávia používatelia internetu takmer šesť hodín ročne, čo pre slovenské firmy predstavuje ročné náklady vo výške viac ako 20 miliónov eur. Vyplýva to z informácií telekomunikačnej spoločnosti Slovanet zverejnených v rámci jej výskumného projektu Spamia... celý článok

Spam nehovorí po slovensky
PROFIT, 22.11.2011

Podiel nevyžiadaných správ v slovenských mailoch je päťkrát menší ako v zahraničí. Výskumná štúdia SPAMIA, ktorú pripravuje spoločnosť Slovanet, vo svojej prvej fáze prináša výsledky analýz komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane nevyžiadaných a škodlivých e-mailov... celý článok

Spamu majú Slováci menej ako v zahraničí
eTREND.sk/technológie, 11 November 2011

Spam tvorí menej ako 15 percent všetkých prijatých mailov na Slovensku. Vyplýva to z výskumnej štúdie Spamia, ktorú realizuje telekomunikačný operátor Slovanet. Zistenie zo štúdie Spamia naznačujú výrazné slovenské špecifiká v štruktúre a v rozsahu spamu. Podiel nevyžiadanej elektronickej pošty na Slovensku je päťnásobne nižší ako v zahraničí (podľa údajov spoločnosti Symantec to v auguste bolo 75 percent)... celý článok

Podiel spamu v slovenských mailoch je päťkrát menší ako v zahraničí
PC Space, 10 November 2011

Internetová spoločnosť Slovanet zverejnila prvé výsledky výskumno – vývojového projektu SPAMIA zameraného na skúmanie algoritmov a efektívnosti antispamových riešení. Podľa zistení prvej etapy výskumu je podiel spamu v slovenských mailoch výrazne menší ako v zahraniči, obsahuje však veľkú časť neanglického, čiže slabo zachytávaného spamu... celý článok

V slovenských mailoch je menej spamu ako v zahraničí
Živé.sk, 10. November 2011

Podiel spamu v slovenských mailoch je výrazne menší ako v zahraničí. Obsahuje ale výraznú časť ťažko zachytávaného neanglického spamu. Vyplýva to zo štúdie projektu Spamia, ktorej realizátorom je firma Slovanet. Spamia sa zameriava na skúmanie algoritmov a efektívnosť antispamových riešení...  celý článok

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.